شرکت بلور گمین

شرکت بلور گمین

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت بلورگمین (سهامی خاص) در سال 1361 به منظور تولید انواع گوناگون بلور خانگی و صنعتی تاسیس گردید ..

بازرگانی لوشکانی افتخار میکند که این شرکت را با متراژ حدودی 1200 متر به یک عدد دیگ چگالشی 120 کیلو تجهیز نموده است .