پروژه بزرگ فرهنگیان قزوین

پروژه بزرگ فرهنگیان قزوین

فرهنگیان

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع  مسکونی فرهنگیان استان قزوین به عنوان بزرگ ترین پروژه مسکونی غرب کشور، پروژه ای شامل 900واحد مسکونی همراه با امکانات فرهنگی تفریحی برای ساکنین مجموعه الماسی درخشان در صنعت ساختمان سازی ایران عزیزمان می باشد .از لحاظ سیستم تاسیساتی تهویه مطبوع این مجموعه از سیستم تهویه مرکزی چیلر و فن کویل شرکت یکتا تهویه اروند با ظرفیت 180 تن واقعی به تعداد سه عدد بهره می برد.نقش پررنگ مجموعه بازرگانی لوشکانی در میسر شدن این رخداد برگی زرین از دفترچه افتخارات مجموعه لوشکانی می باشد.