کولر هیتر

مشخصات فنی جایگزین مناسب برای کولر آبی در منازل مسکونی. گرمایش و سرمایش در یک مجموعه. ظرفیت سرمایشی از ۳۰۰۰۰ الی ۵۸۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت. ظرفیت گرمایشی از ۹۸۰۰ الی ۲۷۸۰۰ کیلو کالری بر ساعت. مصرف انرژی الکتریکی پایین بین ۳۷۰ الی ۵۶۰ وات. سطح زیر بنای پوشش ۱۷۰ الی ۳۳۰ متر مربع. در ۴ مدل با ظرفیت های متفاوت.