اسکیمر استخر

کی از راهکارها جهت جمع‌آوری و خارج کردن اجسام کوچک شناور روی آب، حشرات مُرده، ذرات چربی نظیر روغن و کرم ضد آفتاب، و در مجموع زباله یا هر جسم شناور دیگری از داخل آب است. به طور کلی، هر جسم و شیئی که به لحاظ جرم آن، قادر به رسیدن به کف استخر نباشید با استفاده از اسکمیر از آب گرفته می‌شود. مکان قرارگیری اسکیر، بخش فوقانی دیوار استخر و جکوزی است. در اکثر استخرها، اسکیمر معمولا در داخل چاله‌ای که به کاسه استخر راه دارد و در معرض دید نیست قرار می گیرد. البته در استخرهای بالاتر از سطح زمین، استخرهای قابل حمل، و جکوزی‌ها، اسکیمر معمولا به صورت یک واحد مجزا و قابل حمل ساخته شده و در لبه استخر قرار می‌گیرد. در بعضی از جکوزی‌های قابل حمل نیز اسکیمر مجهز به یک فیلتر فشنگی است. آب هدایت شده به داخل اسکیمر، از طریق لوله‌کشی وارد سیستم تصفیه و سیرکولاسیون استخر می‌گردد. سپس با انجام فرآیند گندزدایی و تصفیه، به استخر باز می‌گردد. در برخی موارد، آب هدایت شده به اسکمیر، جهت دور ریز به فاضلات منتقل می‌گردد.