چیلر جذبی گاز سوز

مشخصات فنی با قابلیت تامین آب گرم مصرفی رایگان و تولید آب سرد جهت سرمایش. مناسب برای هتل ها و مکان هایی که در تابستان نیاز به آب گرم مصرفی دارند. انرژی مصرفی گاز شهری ۲۵ کیلووات. ظرفیت سرمایشی خروجی ۱۸ کیلووات. ظرفیت گرمایشی خروجی ۳۲ کیلووات. COP=1.99. ساخت روبور ایتالیا. کاهش مصرف برق تا ۸۶% در مقایسه با بهترین سیستم های تراکمی.