پروژه مسکونی خیابان توحید

پروژه مسکونی خیابان توحید

مجموعه بازرگانی لوشکانی افتخار میکند که پروژه مسکونی خیابان توحید ، به تعداد 8 واحد 200 متری ،به داکت اسپلیت مجهز نموده است .